De Vierdaagsefeesten

Al 36 jaar verzorgen vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling Nijmegen e.o. de centrale aansturing van de hulpverlening rondom de Vierdaagsefeesten en de gang van zaken in de binnenstad. De hele week zijn er dagelijks zo’n 75 hulpverleners actief. Voor het zover is, heeft het Vierdaagse projectteam er al vele maanden van voorbereiding opzitten.

De hulpverlening aan de wandelaars en de hulpverlening tijdens de feesten in de stad zijn twee verschillende activiteiten. Omdat de vrijwilligers van de afdeling Nijmegen de stad goed kennen, verzorgen zij de hulpverlening rondom de Vierdaagsefeesten. De collega’s van het landelijke Rode Kruis verzorgen de blaren en pijnlijke spieren van de wandelaars. Er is overigens wel dagelijks overleg met elkaar. In geval van calamiteiten ondersteunen zij elkaar. Zoals gebeurde in de zomer toen de Vierdaagse voortijdig werd afgebroken vanwege de hitte.

Samenwerking met andere hulpdiensten

Het episch centrum is het Rode Kruis gebouw aan de Gelderselaan. Hier worden de materialen, lunchpakketten voor de vrijwilligers en portofoons klaargezet en gecheckt. Hier is ook de meldkamer gevestigd waar centralisten van het Nijmeegse Rode Kruis voortdurend in contact staan met zowel de vrijwilligers die in de stad lopen als de andere hulpdiensten. Zij kunnen vrijwilligers via een portofoonverbinding snel naar een plek sturen waar hulpverlening nodig is.

Iedere dag moeten om 12.00 uur moeten alle EHBO-posten operationeel zijn. De vrijwilligers werken in twee ploegen: van 12.00 – 19.30 uur is de middagploeg paraat in de stad. Om 19.30 uur wordt deze afgelost door een avondploeg die de hulpverlening in de feestvierende stad tot in de nachtelijke uren voor haar rekening neemt. Er zijn meerdere posten verspreid over de stad.
Bij de Vierdaagsefeesten is er voortdurend contact met de politie en andere hulpverleningsdiensten. Bijvoorbeeld wanneer de politie een melding heeft gekregen dat relschoppers mogelijk iets van plan zijn. Dat betekent niet dat onze hulpverleners daar naar toe gaan: dat zijn zaken voor de professionele hulpdiensten. Maar de hulpverleners staan wel paraat mocht er om assistentie worden gevraagd. Ook het Rode Kruis op haar beurt kan om assistentie vragen. Bijvoorbeeld wanneer zij geconfronteerd worden met agressie: in dat geval blijven zij op afstand en wordt om assistentie van de politie gevraagd. Soms tot onbegrip van de omstanders die niet begrijpen waarom de hulpverleners niet tussen een vechtpartij springen om het slachtoffer te helpen. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat de hulpverleners zelf slachtoffer worden. Een ander voorbeeld: meerdere mensen die zich in korte tijd bij de post melden met bijen/of wespensteken. Dan wordt uitgezocht op welke locatie mensen zijn gestoken en gemeld bij de DAR die vervolgens het nest opruimt.

Van splinter tot gevolgen van alcohol en drugs

Bij de Vierdaagsefeesten kunnen de hulpverleners van alles verwachten: van een splinter tot ernstig letsel, van een snijwondje tot de (ernstige) gevolgen van alcohol en drugs. Het weer is een belangrijke factor bij de hulpverlening. Bij hoge temperaturen is het risico op zonnesteek, oververhitting en uitdroging groter. Zeker in combinatie met alcohol. Is het koud en regenachtig dan is er meer kans op onderkoeling. De hulpverleners van het Rode Kruis afdeling Nijmegen beschikken altijd over de middelen om in alle omstandigheden de juiste hulp te kunnen verlenen.

Vierdaagse

Vierdaagse

Vierdaagse

Vierdaagse