Telefooncirkel

Het Nederlandse Rode Kruis Afdeling Nijmegen e.o heeft voor ouderen en/of mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken een telefooncirkel opgezet die wordt verzorgd door vrijwilligers. Elke dag worden de mensen die zich hebben aangesloten bij de telefooncirkel volgens een vast schema gebeld. Bedoeld voor de veiligheid maar vooral ook voor de sociale contacten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die geen familie of vrienden (meer) hebben en voor wie het moeilijk is om zelf nieuwe contacten te maken, omdat ze daar moeite mee hebben of omdat ze een beperking hebben. De ene keer beperkt een telefoontje zich tot een vriendelijk ‘goedemorgen’, de andere keer geeft iemand aan graag even te willen praten. Wanneer iemand niet reageert, wordt er net zolang gebeld tot het zeker is dat alles in orde is. De telefooncirkel heeft al verschillende nieuwe vriendschappen opgeleverd. Mensen kunnen niet door familie worden aangemeld voor de telefooncirkel; ze moeten zich zelf opgeven wanneer ze zich willen aansluiten. Informatie bij de coördinator, tel: 024-6413808, 06-15398744 of per email: telefooncirkel@rodekruisnijmegen.nl

Telefooncirkel